Vòng tay điều hòa luân xa số 2 – Swadhisthana

Vòng tay từ đá Thạch Anh ưu linh cam và Sunstone giúp cân bằng và điều hòa luồng khí của luân xa số 2.