Tại www.thesilkroad.vn/jewellery chúng tôi cam kết tuân thủ việc bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân mà bạn cung cấp. Thông tin cá nhân có thể là tên, địa chỉ, điện thoại hoặc điạ chỉ email… Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cho dù có thay đổi hay sửa đổi chính sách này bất luận thời gian và lý do.

Bất kỳ sự thay đổi về chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được thông báo sớm trước khi thực thi. Dưới đây là chi tiết những quy định về chính sách bảo mật thông tin (chính sách quyền riêng tư) của chúng tôi:

1- Phạm vi và mục đích của Chính sách quyền riêng tư

1.1 Phạm vi áp dụng:

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email) qua trang web do Công Ty Cổ Phần Thương Mại Con Đường Tơ Lụa (dưới đây gọi là “Công ty”) quản lý và điều hành và bắt đầu bằng URL (địa chỉ trang web) http://www.thesilkroad.vn/jewellery (dưới đây gọi là “Trang web”)

1.2 Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được thu thập nhằm mục đích phục vụ việc cung cấp dịch vụ đến khách hàng thông qua Trang web và các mục đích khác được quy định tại mục 2 dưới đây.

1.3. Ưu tiên đối với ghi chú đặc biệt:

Trong trường hợp có các quy định khác với Chính sách quyền riêng tư được nêu rõ trên những trang web riêng lẻ không phải là Trang web mà qua đó thông tin cá nhân được cung cấp, những quy định khác biệt có liên quan sẽ được ưu tiên và áp dụng.

2- Quản lý thông tin cá nhân

2.1. Thu thập thông tin cá nhân

2.1.1. Về nguyên tắc, khách hàng có thể xem trang web mà không cần tiết lộ thông tin cá nhân. Tuy nhiên, khi Công ty nhận được đăng ký người dùng, yêu cầu cung cấp tin qua email và câu hỏi cho Công ty thì khách hàng sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.

2.1.2. Trang web có thể thu thập thông tin như khách hàng đã xem nội dung nào trong Trang web, hay khách hàng đã truy cập Trang web này từ trang web nào. Trong quá trình thu thập thông tin đó, với mục đích cải thiện tính hữu dụng của Trang web, thông tin sẽ không được thu thập theo cách khách hàng cá nhân có thể bị nhận dạng hay khiến khách hàng cá nhân bị nhận dạng trong quá trình phân tích thông tin.

2.2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

2.2.1. Trên các trang web riêng lẻ đã được tạo để nhận thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp, mục đích sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp sẽ được tuyên bố rõ ràng, ngoại trừ trường hợp mục đích sử dụng đã quá rõ ràng đối với khách hàng.

2.2.2. Việc sử dụng thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp sẽ được giới hạn ở mục đích sử dụng đã nêu rõ cho khách hàng từ trước, ngoại trừ trường hợp được luật pháp, điều lệ và các tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân cho phép rõ ràng và áp dụng cho những vấn đề đó.

2.2.3. Một số mục đích sử dụng thông tin cá nhân trên trang web www.thesilkroad.vn/jewellery:

  •  Mua sản phẩm và dịch vụ www.thesilkroad.vn/jewellery:

Thông tin được lưu khi bạn khi bạn mua sản phẩm của chúng tôi và gửi xác nhận đặt hang sản phẩm cũng như thông tin vận chuyển. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn về đặt sản phẩm của bạn cùng với những lời chào có liên quan từ chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể liên lạc với bạn cho mục đích khảo sát phục vụ khách hàng, hoặc mục đích đổi hoặc huỷ đơn đặt sản phẩm của bạn.

  • Hiển thị thông tin chi tiết khi bạn đặt sản phẩm lần tới với chúng tôi:

Chúng tôi chỉ hiển thị chi tiết thông tin cá nhận của bạn khi bạn chọn “Ghi nhớ những thông tin cho lần tới” với mục đích giảm thiểu thông tin bạn điền vào khi đặt sản phẩm. Những thông tin như họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, loại thẻ tín dụng (nếu có) và tên có trên thẻ sẽ được lưu. Tuỳ vào điều kiện và phiên bản website, chúng tôi cũng sẽ thêm các sản phẩm/dịch vụ bạn đã đặt vào danh sách shortlist để truy cập dễ dàng hơn vào các lần sau.

  • Gửi newsletter email:

Chúng tôi chỉ gửi newsletter tới những người chấp nhận việc này. Newsletter của chúng tôi cung cấp các thông tin về các giảm giá hấp dẫn, và định kỳ cung cấp các phần thưởng nhỏ cho việc hoàn thành bài khảo sát hoặc tham dự thi hoặc các khuyến mãi. Chúng tôi sử dụng các thiết đặt cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi để tìm các thông tin phù hợp yệu cầu.

  • Giải đáp những thắc mắc và yêu cầu:

Chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email và /hoặc số điện thoại để liên hệ với bạn khi bạn gửi những câu hỏi hay đề xuất.

2.3. Các trường hợp cung cấp thông tin cá nhân:

Công ty sẽ không tiết lộ hay cung cấp thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp cho các bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau:

2.3.1. Khi có sự đồng ý của khách hàng từ trước.

2.3.2. Khi việc này là cần thiết để ủy nhiệm việc điều hành cho các công ty cùng tập đoàn của Công ty hoặc các công ty liên kết khác.

2.3.3. Khi Công ty xác định từ yêu cầu của khách hàng rằng việc này là thích hợp để công ty hoặc các đối tác của Công ty cung cấp sản phẩm/dịch vụ của Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

2.3.4. Khi tên, địa chỉ, số thẻ tín dụng và thông tin khác của khách hàng được tiết lộ cho các tổ chức tài chính hoặc các bên khác để thực hiện thanh toán khi khách hàng đặt mua sản phẩm hoặc sử dụng các dịch vụ khác có tính phí.

2.3.5. Khi thông tin cá nhân được cung cấp cho người kế nhiệm điều hành khi việc điều hành được nhượng lại vì những lý do như sát nhập, chia tách và chuyển nhượng quyền điều hành.

2.3.6. Khi việc tiết lộ thông tin cá nhân được yêu cầu theo các quy định của luật pháp và điều lệ.

2.3.7. Khi có nhu cầu cấp thiết về việc tiết lộ nhằm bảo vệ tính mạng hoặc nhân quyền.

2.3.8. Khi hợp tác với yêu cầu của các tổ chức pháp quyền, cảnh sát hoặc các cơ quan công quyền khác và dựa trên luật pháp và điều lệ.

2.4. Quản lý thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp sẽ được quản lý theo cách thích hợp với trách nhiệm thuộc về mỗi phòng ban trong Công ty nhận được thông tin cá nhân đó và họ sẽ phòng tránh các sự cố như mất mát, trộm cắp, làm giả và rò rỉ xảy ra.

2.5. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp sẽ được lưu trữ trong suốt thời gian hoạt động của Công ty ngay cả khi Công ty được chuyển nhượng sát nhập…

2.6. Xác nhận, hiệu chỉnh và xóa thông tin cá nhân:

Đối với các câu hỏi và yêu cầu liên quan đến việc xác nhận, hiệu chỉnh, xóa và những vấn đề khác liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng, địa chỉ liên hệ của Công ty được cung cấp khi khách hàng cung cấp thông tin cá nhân sẽ nhận những yêu cầu hoặc câu hỏi đó.

Nếu địa chỉ liên hệ của Công ty không rõ, vui lòng liên hệ với Quản trị web: [email protected]

3. Thông tin cá nhân của khách hàng dưới 18 tuổi

Đối với thông tin cá nhân của khách hàng dưới 18 tuổi, thông tin phải được cung cấp cùng với sự đồng ý của người giám hộ.

4. Sử dụng Secure Sockets Layer (SSL)

Về nguyên tắc, phương pháp Secure Sockets Layer (SSL – Lớp socket an toàn), một biện pháp đối phó với tình trạng chặn dữ liệu trái phép của bên thứ ba, sẽ được sử dụng để mã hóa dữ liệu trên trang nhập liệu, được cung cấp trên Trang web để khách hàng có thể cung cấp thông tin cá nhân của họ.

Trên Trang web, ngoài các trang nhập liệu được mã hóa SSL, có thể có trường hợp trang nhập liệu không áp dụng mã hóa dữ liệu SSL sẽ được cung cấp cho khách hàng sử dụng trình duyệt không tương thích với mã hóa SSL. Vui lòng lưu ý trước khi sử dụng các trang nhập liệu như vậy, rằng dữ liệu được truyền đi sẽ không được mã hóa và có khả năng bên thứ ba sẽ chặn trái phép dữ liệu và đọc dữ liệu đó.

5. Sử dụng Cookies

Cookies là một công nghệ lưu trữ thông tin như nhật ký sử dụng trên máy tính của khách hàng nhằm tạo điều kiện sử dụng các trang web tiện lợi hơn. Trang web có thể sử dụng cookies cho mục đích sau theo cách không xác định danh tính khách hàng:

  • Để cung cấp chức năng “Lưu mật khẩu” cho các trang web chỉ dành cho thành viên, nơi khách hàng nhập ID và mật khẩu của họ để xem nội dung.
  • Để phân tích việc truy cập của khách hàng vào Trang web nhằm cải thiện khả năng hoạt động của Trang web hoặc để xác định nguyên nhân của các sự cố trên Trang web.

Bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt Internet, khách hàng có thể tắt cookies hoặc cài đặt cookies sao cho một cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính trước khi cookie được cấp. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng một số dịch vụ được cung cấp qua Trang web không thể sử dụng được nếu tắt cookies.

6. Sử dụng Tập tin chỉ báo web

Còn được gọi là ảnh GIF trong suốt hay thẻ điểm ảnh, tập tin chỉ báo web là một hình đồ họa nhỏ được đặt trên một trang web. Bằng cách sử dụng tập tin chỉ báo web theo cách không nhận dạng khách hàng, trạng thái xem của khách hàng sẽ được phân tích để cải thiện Trang web và để Trang web trở nên tiện lợihơn đối với khách hàng.

7. Các liên kết trên Trang web

Chính sách quyền riêng tư sẽ không áp dụng cho các trang web khác được liên kết từ Trang web này. Để biết thông tin về cách thông tin cá nhân được xử lý trên những trang web khác, vui lòng tham khảo chính sách thông tin cá nhân của trang web liên quan.

8. Tuân thủ các luật và điều lệ

Khi xử lý thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp, Công ty sẽ tuân thủ các luật, điều lệ và tiêu chuẩn liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân áp dụng cho vấn đề đó.

9. Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư

Công ty sẽ liên tục đánh giá những nỗ lực của mình trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty và có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư khi cần thiết trong quá trình cải thiện và nâng cao những nỗ lực đó.

10. Các câu hỏi liên quan đến Chính sách quyền riêng tư

Mọi ý kiến thắc mắc và câu hỏi xin gửi qua địa chỉ:

– Công ty Cổ Phần TM Con Đường Tơ Lụa tại Tp. Hồ Chí Minh

– Địa chỉ: số 1A CôngTrường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Email : [email protected]