Vòng tay điều hòa luân xa số 1 – Muladhara

Để giữ luồng khí của luân xa số 1 ở mức cân bằng thì sự hỗ trợ từ các loại đá thiên nhiên cũng góp phần không nhỏ cho sự tuần hoàn tốt của dòng chảy năng lượng.

Bộ sưu tập với đá Garnet cùng Thạch anh tóc đỏ làm trọng tâm, kết hợp với đá Thạch anh trắng để tạo nên chiếc vòng cân bằng và điều hòa luân xa 1.