Vòng Tay Đá Thạch Anh Vàng

2.630.000,0

Size đá: 9mm và 12mm