Vòng Tay Đá Thạch Anh Dâu Tây

3.200.000,0

Size đá: 9mm và 12mm