Vòng tay điều hòa luân xa số 4 – Anahata

Bộ sưu tập vòng tay từ Ngọc Bích – Canada giúp hỗ trợ, kích hoạt luồng khí và năng lượng của luân xa số 4.