Vòng tay điều hòa luân xa số 3 – Manipura

Bộ sưu tập vòng tay từ đá thạch anh vàng chất lượng sẽ rất hữu ích trong việc khôi phục lại sự cân bằng cho luân xa số 3.