Phối Vòng Xinh Cùng Đá Thạch Anh Ưu Linh Cam

2.800.000,0

Vòng tay đá Chalcedony phối cùng Thạch Anh Ưu Linh Cam.

Size đá: 9mm và 10mm