Đá Thạch Anh Vàng – Biểu Tượng Của Song Tử

Đá Thạch anh vàng có nhiều size lựa chọn: 9mm, 10mm và 12mm

Giá vòng từ: 1,590,000vnđ