ĐÁ THẠCH ANH TÍM

55.000,0

Kích cỡ:

  • 9mm: 55,000đ/ viên
  • 8mm: 35,000đ/ viên
  • 5mm: 10,000đ/ viên